dzielić

1. Dzielić skórę na niedźwiedziu «robić przedwczesne plany, przewidując najbardziej korzystną wersję rozwoju wypadków»: (...) czy da się sfinansować z prywatyzacji wszystkie wymienione tu zobowiązania państwa? Czy nie jest to przypadkiem dzielenie skóry na niedźwiedziu? Polityka 22/1995.
2. Dziel i rządź «zasada polegająca na antagonizowaniu ludzi, aby łatwiej poddawali się rządzeniu»: Francuzi (...) kierowali się zasadą wszelkich kolonizatorów: dziel i rządź! Toteż nie tylko nie czynili starań o zbliżenie między Laosem i Kampuczą a Wietnamem, lecz różnice i nieufności rozgrywali w interesach swego panowania. Polityka 21/1995.
Dzielić włos na czworo zob. włos 3.
Dzielić z kimś stół i łoże zob. stół 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • dzielić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, dzielićlę, dzielićli, dzielićlony {{/stl 8}}– podzielić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ciąć jakiś przedmiot na części, łamać na kawałki; porcjować …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dzielić — ndk VIa, dzielićlę, dzielićlisz, dziel, dzielićlił, dzielićony 1. «wyodrębniać z większej całości jakąś część, rozkładać jakąś całość na części, grupy, dokonywać podziału, klasyfikować» Dzielić bochen chleba na kromki. Historycy literatury dzielą …   Słownik języka polskiego

  • dzielić się — I – podzielić się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dawać komuś lub ofiarowywać sobie wzajemnie jakąś część, porcję, kawałek czegoś; częstować czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dzielił się z bratem wszystkim, co zebrał… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dzielić się – podzielić się — {{/stl 13}}{{stl 8}}{z kimś} {{/stl 8}}ostatnim kawałkiem chleba [ostatnim kęsem] {{/stl 13}}{{stl 7}} dzielić się z kimś resztą tego, co się ma; być ofiarnym, solidarnym w nieszczęściu : {{/stl 7}}{{stl 10}}To dobrzy ludzie, oni by się ostatnim… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dzielić [rozdzielać, rozszczepiać] włos na czworo — {{/stl 13}}{{stl 7}} wgłębiać się przesadnie w jakąś sprawę, zagadnienienie, niepotrzebnie roztrząsać coś w sposób bardzo szczegółowy, drobiazgowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś dzieli (rozdziela, rozszczepia) w swojej pracy włos na czworo, zamiast… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dzielić skórę na niedźwiedziu — {{/stl 13}}{{stl 7}} rozdysponować coś, czego się jeszcze nie ma, przedwcześnie robić plany lub cieszyć się z niepewnych jeszcze korzyści : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kupię sobie wspaniały samochód, jak wygram na loterii. – Dzielisz skórę na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czworo — Dzielić, rozszczepiać włos na czworo zob. włos 3 …   Słownik frazeologiczny

  • przepoławiać — ndk I, przepoławiaćam, przepoławiaćasz, przepoławiaćają, przepoławiaćaj, przepoławiaćał, przepoławiaćany przepołowić dk VIa, przepoławiaćwię, przepoławiaćwisz, przepoławiaćłów, przepoławiaćwił, przepoławiaćwiony «dzielić na połowy, dzielić na… …   Słownik języka polskiego

  • kawałek — m III, D. kawałekłka, N. kawałekłkiem; lm M. kawałekłki 1. «niewielka część jakiejś całości; odcinek, fragment, urywek czegoś» Kawałek chleba, mydła, papieru, tortu. Nauczyć się kawałek wiersza. Przepisać kawałek tekstu. Brać kawałek czegoś, dać… …   Słownik języka polskiego

  • rozdrabniać — ndk I, rozdrabniaćam, rozdrabniaćasz, rozdrabniaćają, rozdrabniaćaj, rozdrabniaćał, rozdrabniaćany rozdrobnić dk VIa, rozdrabniaćnię, rozdrabniaćnisz, rozdrabniaćnij, rozdrabniaćnił, rozdrabniaćniony «dzielić coś na drobne części; kruszyć, drobić …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.